JM film s.r.o.
Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
Slovenská republika
Mobile: +421 905 334 438
E-mail: info@jmactive.sk

Reklamácia tovaru

Ak sa na Vašom zakúpenom tovare v záručnej dobe vyskytne chyba, máte zo zákona právo túto chybu reklamovať. Záruka na nový zakúpený tovar je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom nákupu. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom, nosením a podobne.

AKO NA TO?

Balíček s tovarom nám odošlite na adresu: JM film s.r.o., Moyzesova 3284/4, Poprad 058 01

Do balíka je potrebné priložiť:

  • Kópiu daňového dokladu (faktúru).
  • Reklamačný formulár, ktorý nájdete na tomto odkaze alebo v spodnej časti tejto stránky, kde čo najpodrobnejšie popíšete chybu tovaru.

ČO EŠTE POTREBUJETE VEDIEŤ:

  • Venujte vo formulári extra pozornosť políčku „IBAN“. V prípade nesprávneho vyplnenia vám v prípade potreby nebudeme schopní peniaze včas vrátiť.
  • Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru.
  • O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s vyrozumením.
  • Odporúčame zásielku odoslať ako doporučeným balík s poistením, aby ste v prípade straty tovaru na ceste k nám mohli záležitosť reklamovať.
  • Prosím, neposielajte nám tovar na dobierku, bude vám doručená späť.

Na stiahnutie:
Reklamačný formulár.pdf